İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

AXAYE DE RAMANİ

Demé veri de sebiyo se axayé dé ramani, welate dé veciyo.
Serre dem; hamnan o. Wext, wexté geniman u çintişyo.
Axawo ramani; karkéran veneno, sarwa genim u çintişi.
Gore kurteçirok é pali; şeş kese.
*   *   *
Axa, palan beno veré hegaye genimi. Şuna ku éyna çintiş, nişane mişagan dano.
Vano
-Gele bira, şima şeş pale, genimo ku  éyno çintiş ji nawo verbe çiman. Ez şona wer u werdoxe şima amade kena, édi şıma u vicdane xo…
*   *   *
Axa şone keyé xo, wer u werdoxan amade keno. Şodir; aratiya mişagan, ebé zerriya dinan ciré virazen u ruşneno.
Beno wexte wer u werdox é peroji é, qeliye virazeno palan re ruşneno. Dima perojiye ra, vereşan eyno hole.
Ey wer u wedoxi dé ji qusur neverdano u amade keno u ruşneno.
Mabené deme wer u werdoxan dé ji; aw e, çay, awdoy u çiye ku peviste eynan dé ji kemasiye neverdan o.
Hama hama wexte çaverdana mişagande, vano defe hele mişagan dé şori.
Vazeno ra estoré xoro aspar beno şono hete mişagan.
Qayte genimi u çintiş é mışagan keno, şaş maneno.
Genimo ku her serre şeş mişagan ebé rehetiye çinitene, xelesnene, mişagane dey; ancax neme kerdo.
Axa esparo, nebeno peya.
Vengro mişagan keno u vano;
-Ero bira şodur hegmen u sere şiti, ron é mangan u nano genim, teble çay şima; werd, şimit?
-Eyne tawa veynekerd?
Mişagan ra veng nevecino.
Axa taye dé xo vinden o gayt keno defana perseno;
-La law gele mişagan! A qeliya ku mi ruşnabi şima ji noşican verde…
-Lawo,  ay qelı ji tawa vey nekerd?
Axa, goşdaro lé belé mişagan ra veng nevecino.
Defe dé bin ji cereno ya vano;
-Peki, éy aw u awdoyı u qerpuze ku mı ruşnabi şima éyci verdi, heni niyo? 
Axa xeli vindeno, lé belé cewab neceno.
Dolume peyene venge dé berz qireno vano;
Elaw ma vexto ku éynan perune veyne kerdo se  villahi bllahi mi ji veynekerd u şiiii!…
*   *   *    
Néy persan ser mişiagi veynekene u sırf  goşdar manené. Le belé hele sucdariye ser ji xeli xeli xemgine.
Axa; edi cereno ya u xo xo dé vange dé berz;
-Heya lo, ma ey ké veynekene se, Lawo heq bo ez ji veynekena, şimacı naye rind bizanene!
Vano u şono u kuno duri.
*   *   *
Ez vana ma şaro Kurd; emeg u bedele dé  zaf gran serwa bıratiya şaran do. Ma wexto ku ey emeg u bedeli veynekene se bere ma ji venge xo nevecimé u zilimkaran ji hawale heqikemé.
Hasan HOCA, 12.03.2011

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın